auginsi save ar bauginsi?

shallow focus photography of penguins surrounded by grass
shallow focus photography of penguins surrounded by grass

Porų mediacija

Mediacija yra būdas ne tik kalbėtis tarpusavyje, bet ir ugdyti įgūdį klausyti, girdėti, domėtis. Poroms, kurios nesiryžta ilgalaikei terapijai arba nori aptarti konkrečius klausimus, šis būdas ypatingai tinka. Mediacijoje pati pora (šeima) sprendžia, apie ką kalbės, kaip dažnai ir kaip ilgai lankysis. Paprastai rekomenduojami kassavaitiniai susitikimai tol, kol yra svarbių neaptartų klausimų, vėliau - palaikomieji susitikimai vieną ar du kartus per mėnesį. Mediacijoje orientuojamasi į konkretų problemų sprendimą, joje gali būti skiriami namų darbai. Susitikimų metu siekiama, kad ateityje pora pati galėtų atpažinti situacijas, kai nesutarimai įsižiebia ir nelaukti, kol jie peraugs į konfliktus ar ginčus.

Mediacijoje pagal poreikį vyksta tiek individualūs, tiek poros (šeimos) susitikimai. Susitikimų eigą, įvertinęs padėtį, pasiūlo mediatorius. Jei būtina, išskirtiniais atvejais, gali būti siūloma kviesti ir kitus šeimos narius (vaikus, senelius, pan.)

Mediatorius nešališkai dalyvauja poros pokalbyje, tikslina, perfrazuoja, atkreipia dėmesį, pasitikrina, ar pora girdi vienas kitą, ar vienodai supranta tai, kas sakoma. Ramiu buvimu nepatarinėdamas, nepalaikydamas nei vieno iš šeimos narių, bet girdėdamas kiekvieno iš jų poreikį, kuria saugią aplinką tiek pokalbiui, tiek pokyčiui.

Kada rekomenduočiau

Mediaciją rekomenduoju, jei kyla nesutarimų dėl vaikų auklėjimo arba jei pora nesusikalba, tačiau viena iš pusių nepasiruošusi porų terapijai.

Į mane kviečiu kreiptis, kai šeimoje konfliktai kyla dažniau, nei jums norėtųsi, kai baratės dėl smulkmenų ir dėl to kenčia vaikai, kai į jūsų santykius kišasi artimieji ir bent vienam tai visiškai nepriimtina, kai svarstote, ar verta likti kartu ir norėtumėte su nešališko tarpininko pagalba apžvelgti situaciją šeimoje, taip pat su vaikų auklėjimu susijusiais klausimais ir pan.

Mano specializacija - ryšio atkūrimo mediacija, santykį siekiant kurti ir saugoti. Skyrybų atveju konsultuoju / medijuoju ir privalomosios mediacijos bylose.